Label Sesat

Tag: Sesat

‘Jika Allah Berkehendak, Bukankah Kami Mustahil Berlaku Syirik?’

Di antara hujjah yang digunakan oleh orang kafir untuk membenarkan kesyirikan yang mereka kerjakan ialah dalih kehendak Allah Ta’ala. Mereka menyampaikan pertanyaan bodoh yang...

Allah Mudahkan Orang Ini Menuju Kesesatan

Hidayah merupakan kekuasaan Allah Ta’ala. Tidak seorang pun bisa memberikan hidayah kepada siapa pun yang dicintainya. Tidak pula ada yang mampu menolak jika Allah...

Siapa Bilang ‘Kaum Sufi itu Sesat’?!

Ada begitu banyak kaum Muslimin yang salah paham terhadap tasawuf dan kaum sufi. Sebagian mereka menuduh tasawuf dan kaum sufi dengan julukan sesat. Mereka...

Waspadalah! Inilah Ciri-ciri Tasawuf yang Sesat

Selain menjelaskan ciri-ciri tasawuf yang murni dan benar, Syaikh Husnain Muhammad Makhluf juga menjelaskan ciri-ciri tasawuf yang sesat dan menyimpang. Sebagaimana disampaikan dalam catatannya...

Nasihat Imam Malik Agar Tidak Menjadi Sufi Sesat

Dilihat dari sejarah kelahirannya, tasawuf merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pada aspek pensucian jiwa seorang hamba. Inti dari tasawuf adalah ibadah dengan...

Oknum Sesat dalam Tasawuf

Laki-laki pendek berambut ikal yang rapi dengan peci dan pakaian Muslimnya ini duduk melingkar bersama teman-teman seusianya. Mereka terlibat aktif dalam diskusi terkait beberapa...

Jin: Syi’ah adalah Kelompok Terjahat Kami

Mari melanjutkan perbincangan kita tentang bangsa jin. Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelumnya, bangsa jin yang tak terlihat mata ini memiliki pola hidup yang hampir...

Kisah Taubatnya Orang Kaya yang Sombong dan Tidak Shalat

Ada ujian yang berat dalam setiap rupiah yang diberikan oleh Allah Ta’ala. Di antaranya adalah perasaan sombong yang mengklaim bahwa kekayaan itu diperoleh karena...

Organ Tubuh yang Berada di Antara Jari-jemari ar-Rahman

Allah Ta’ala Penguasa alam semesta. Dialah Rabb manusia dan seluruh makhluk. Dialah yang menciptakan, menumbuhkan, merawat, dan membimbing semua makhluk-Nya. Di Tangan-Nyalah bergantung semua...

Pertengkaran Yahudi dan Nasrani

Jika ada yang berfikir bahwa Yahudi dan Nasrani bersatu; faktanya tidak demikian. Mereka berselisih dalam banyak hal, dan memiliki ribuan topeng kepalsuan. Mereka nampak bersatu,...

Most Read

Inilah Ayat yang Membuat Umar Masuk Islam

Kemarahan Umar bin Khattab memuncak. Ia merasa agama baru telah membuat ajaran nenek moyangnya terinjak-injak. Maka ia ambil pedang, lalu pergi untuk mengakhiri apa...

Jenazah Utuh Thalhah bin Ubaidillah Saat Makamnya Dipindah

Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ‘anhu gugur sebagai syahid pada Perang Jamal. 30 tahun kemudian, saat kaum muslimin memindahkan makamnya, mereka menyaksikan sebuah keajaiban. Jenazah...

Kisah Umar Marah kepada Abu Bakar Melebihi Marahnya kepada Utsman

Umar bin Khattab pernah marah kepada beberapa sahabat, terutama Abu Bakar Ash Shiddiq. Saat itu Umar sedang berduka karena menantunya meninggal dunia sehingga putrinya...

Penasaran Hadits Ini, Istri-Istri Nabi Mengukur Panjang Tangannya

Para istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Tak hanya ingin menemani beliau di dunia, para ummul mukminin juga ingin segera menyusul Rasulullah...