Jangan Remehkan Kebaikan Orang Lain!

Di dalam Islam, tidak ada amalan yang bernilai kecil. Meski ringan dikerjakan, banyak sekali amal shalih yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju surga dan menyelamatkannya dari siksa neraka. Bahkan separuh kurma yang disedekahkan dengan keikhlasan terbaik bisa menyelamatkan pelakunya dari siksa neraka yang menyala-nyala.

Allah Ta’ala Maha Mengawasi

- Advertisement -

“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” (Qs. al-Fajr [89]: 14)

Allah Ta’ala Maha Mengetahui yang gaib dan nyata. Allah Ta’ala mengetahui apa yang akan dilakukan, sedang dikerjakan, akan diamalkan, bahkan yang tersembunyi di dalam sanubari seluruh hamba-hamba-Nya.

Sekecil apa pun sebuah amal shalih tak layak diremehkan, sebab Allah Ta’ala Maha Mengawasi. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tercatat oleh Malaikat

“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (Qs. Qaf [50]: 18)

Bagi setiap hamba, Allah Ta’ala menugaskan dua malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri untuk mencatat semua yang diamalkan olehnya. Yang baik tercatat. Buruk pun terdokumentasi. Tidak satu amalan pun yang terlewat. Bahkan amalan yang terkesan sangat sederhana dan terlupakan oleh pelakunya dicatat oleh para malaikat dengan sangat rapi.

Diperlihatkan di Akhirat

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (Qs. al-Zalzalah [99]: 7)

- Advertisement -

Kelak kita akan terbelalak. Betapa catatan amal sangatlah detil hingga bagian terkecil. Semua amal baik akan diberi ganjaran terbaik. Semua keburukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak ada yang dizalimi, tidak pula diuntungkan, kecuali sesuai aturan Mahaadil yang ditentukan oleh Allah Ta’ala.

Pasti Ditimbang

“Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.” (Qs. al-Qari’ah [101]: 6-7)

Allah Ta’ala akan memberikan balasan tunai bagi para pelaku kebaikan. Hendaknya hal ini menjadi perhatian agar seorang hamba tidak galau ketika amal baiknya tidak mendapatkan penilaian dari manusia. Sebab semuanya tertulis dengan baik. Allah Ta’ala pasti memberikan ganjaran kepadanya dengan sebaik-baik balasan.

Pasti Dibalas

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (Qs. ar-Rahman [55]: 60)

Teruslah berbuat baik. Senantiasalah beramal shalih. Semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Tiada balasan yang paling layak bagi pelaku kebaikan, melainkan kebaikan serupa atau yang lebih baik lagi.

- Advertisement -

Wallahu a’lam. [Pirman/Kisahikmah]

- Advertisement -

Terbaru

Inilah Ayat yang Membuat Umar Masuk Islam

Kemarahan Umar bin Khattab memuncak. Ia merasa agama baru telah membuat ajaran nenek moyangnya terinjak-injak. Maka ia ambil pedang, lalu pergi untuk mengakhiri apa...

Jenazah Utuh Thalhah bin Ubaidillah Saat Makamnya Dipindah

Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ‘anhu gugur sebagai syahid pada Perang Jamal. 30 tahun kemudian, saat kaum muslimin memindahkan makamnya, mereka menyaksikan sebuah keajaiban. Jenazah...

Kisah Umar Marah kepada Abu Bakar Melebihi Marahnya kepada Utsman

Umar bin Khattab pernah marah kepada beberapa sahabat, terutama Abu Bakar Ash Shiddiq. Saat itu Umar sedang berduka karena menantunya meninggal dunia sehingga putrinya...

Penasaran Hadits Ini, Istri-Istri Nabi Mengukur Panjang Tangannya

Para istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Tak hanya ingin menemani beliau di dunia, para ummul mukminin juga ingin segera menyusul Rasulullah...