Label Nifaq

Tag: nifaq

Dua Jenis Kemunafikan yang Harus Dijauhi

Kemunafikan merupakan penyakit berbahaya. Ia bertolak belakang dengan iman bahkan mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalam bahasa Arab, kemunafikan adalah nifaq. Apa bedanya nifaq dengan munafiq?...

Most Read