Label Makkah

Tag: Makkah

Di Los Angeles dan New York Tidak Ada Pezina

Seorang laki-laki mendatangi Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disapa HAMKA. Kepada ulama besar asal Minangkabau ini, si laki-laki mengisahkan penemuannya yang...

Keajaiban Puasa; Diberi Minum dari Langit dengan Ember Bertali Putih

Banyak sekali keajaiban dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Allah Ta’ala memuliakannya di atas manusia lain di dunia dan...

Demi Allah, Hal Itu tidak Boleh Terjadi!

Tidak mudah untuk meraih iman atau hidayah. Tapi jauh lebih sukar untuk mempertahankannya agar tetap di hati hingga akhir hayat. Sebab, setan akan senantiasa...

Siapakah Penggali Sumur Badar?

Badar dipilih oleh Allah Ta’ala untuk menjadi saksi peperangan perdana kaum Muslimin Madinah dengan kafirin Quraisy kala itu. Meski awalnya tak berniat berperang, Qadarullah...

Ya Rasulullah, Masjid Apa yang Pertama Kali Didirikan?

Masjid secara bahasa bermakna tempat sujud. Pemuda yang menautkan hatinya di masjid-masjid Allah Ta’ala, baginya janji naungan di hari ketika tak ada lagi naungan...

Most Read