Label Orang Kafir

Tag: Orang Kafir

Mengapa Kemaksiatan Terlihat Indah Bagi Orang Kafir?

Di dalam surat al-An’am ayat 122, Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Demikianlah Kami jadikan orang-orang yang kafir memandang baik apa yang telah mereka...

4 Penyesalan Orang Kafir di Akhirat, Jangan Sampai Terjadi pada Anda!

Idealnya, kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang kafir agar kembali ke dalam Islam yang mulia. Ketika tidak mampu, hendaknya kita senantiasa mendoakan mereka sekaligus...

Orang-orang yang Dilupakan Allah

Allah Ta’ala adalah Pencipta segala sesuatu. Seluruh makhluk dan semesta tunduk dalam Kuasa-Nya. Allah Ta’ala yang Mahahidup dan Menghidupkan. Dia Kuasa melakukan apa pun...

Most Read