Label Mulia

Tag: mulia

Merasa Jauh dengan Allah? Lakukan 3 Hal Ini Agar Dekat Dengan-Nya (2)

Tahapan pertama untuk dekat dengan Allah Ta’ala ialah membiasakan diri dengan amalm ketaatan dan terus menerus memperbaikinya hingga menjadi amalan terbaik. Berbeda dengan dzikir...

Jika Lakukan Ini, Anda Seperti Hantu Berlarian di Hutan pada Malam Hari

Allah Ta’ala berfirman dalam salah satu hadits qudsi, “Wahai Anak Adam, janganlah engkau takut terhadap kekuasaan selama kekuasan-Kulah yang abadi. Dan kekuasaan-Ku tidak akan...

Miliki SIkap Ini, Anda Diharamkan dari Neraka

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ialah mengubah dari akhlak buruk menjadi akhlak mulia. Ialah akhlak yang sesuai dengan ajaran...

3 Hal yang Paling Disukai Sayyidina ‘Umar bin Khaththab di Dunia

Di dalam majlis mulia yang dihadiri oleh Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wa sallam, sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq, sayyidina ‘Umar bin Khaththab, sayyidina ‘Utsman bin ‘Affan,...

Cara Memiliki Wadah yang Paling Disukai Allah

Sahabat mulia Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata, “Di bumi-Nya ini, Allah ta’ala memiliki wadah-wadah. Salah satunya adalah hati. Sebab itu, hanya wadah...

Rahasia Kemuliaan KH Maimoen Zubair yang Jarang Diketahui Publik

Nama besar Kiyai Haji Maimoen Zubair menggema di negeri mayoritas Muslim hingga manca negara. Ialah salah satu ulama kharismatik milik umat Islam yang masih...

Kemiskinan yang Mencegah dari Dosa dan Maksiat

Kaya dan miskin hanyalah ujian hidup. Bukan perlambang mulia atau tidak mulianya seseorang di hadapan Allah Ta’ala. Fir’aun dan Qarun ditaqdirkan menjadi kaya, tapi...

40 Kali Berhaji, Doa Imam Ini Selalu Dikabulkan

Semoga Allah Ta’ala melimpahkan rahmat-Nya kepada laki-laki surgawi yang lahir di tahun 33 Hijriyah ini. Ialah Imam Abu Abdurrahman Thawus bin Kaisan al-Yamani al-Janadi....

Orang Mulia yang Kerjanya Mengusir Setan Laki-laki dan Perempuan

Jangan pernah melihat kualitas seorang manusia hanya dari tampilan fisiknya. Sebab, Allah Ta’ala hanya menilai bagus dan tidaknya kualitas seorang hamba dari hatinya. Hanya...

Beginilah Kemuliaan Akhlak Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad

Mari belajar kemuliaan akhlak kepada dua imam agung ini. Sosok pertama adalah sang penulis kitab Sunan, Imam Ahmad bin Hanbal, yang kelak harus merasakan...

Most Read