Label Habib Ali Zainal Abidin al-Hamid

Tag: Habib Ali Zainal Abidin al-Hamid

Dua Cara Meninggalkan Maksiat

Tiada kekuatan untuk melakukan berbagai amal ketaatan kecuali karena Allah Ta’ala. Tiada pula daya untuk menjauhi dan meninggalkan maksiat kecuali karena pertolongan dari Allah...

Inspirasi dari Orang-Orang Jahat

Lelaki ini sudah memasuki usia senja. Kepala empat. Suatu hari, dia berjalan di tengah keramaian orang. Oleh salah seorang di antara mereka yang tengah...

Di Antara Keutamaan ‘Umar bin Khaththab

Dalam salah satu ceramahnya, Habib Ali Zainal Abidin al-Hamid menuturkan tentang salah satu kelebihan Sayyidina ‘Umar bin Khaththab. Sosok tegas yang ditakuti oleh setan...

Indahnya 3 Nasihat Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jailani Menjelang Wafatnya

Nama Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jailani tak asing lagi di telinga kaum Muslimin. Perkataan beliau sering dirujuk, nasihatnya diamalkan, dan senantiasa dipuja-puji oleh murid-muridnya di...

Most Read

Inilah Ayat yang Membuat Umar Masuk Islam

Kemarahan Umar bin Khattab memuncak. Ia merasa agama baru telah membuat ajaran nenek moyangnya terinjak-injak. Maka ia ambil pedang, lalu pergi untuk mengakhiri apa...

Jenazah Utuh Thalhah bin Ubaidillah Saat Makamnya Dipindah

Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ‘anhu gugur sebagai syahid pada Perang Jamal. 30 tahun kemudian, saat kaum muslimin memindahkan makamnya, mereka menyaksikan sebuah keajaiban. Jenazah...

Kisah Umar Marah kepada Abu Bakar Melebihi Marahnya kepada Utsman

Umar bin Khattab pernah marah kepada beberapa sahabat, terutama Abu Bakar Ash Shiddiq. Saat itu Umar sedang berduka karena menantunya meninggal dunia sehingga putrinya...

Penasaran Hadits Ini, Istri-Istri Nabi Mengukur Panjang Tangannya

Para istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Tak hanya ingin menemani beliau di dunia, para ummul mukminin juga ingin segera menyusul Rasulullah...