Agar Diingat Allah dalam Majlis Malaikat

0
ilustrasi @sadeanku

Tiada ada balasan yang lebih baik atas sebuah amal selain pahala yang Allah Ta’ala berikan. Dialah sebaik-baik pemberi balasan yang tidak pernah mengingkari Janji-Nya. Dialah Zat yang memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan serupa atau yang lebih baik lagi.

Padahal, semua kebaikan yang dilakukan kembali kepada kita-pelakunya. Allah Ta’ala tidak rugi jika semua makhluk ingkar kepada-Nya. Pun, Dia tak peroleh keuntungan ketika semua makhluk menaati Perintah-Nya.

‘Abdullah bin Wahab menuturkan, Nabi Musa ‘alaihis salam bertanya, “Ya Rabbku, bagaimana aku harus bersyukur kepada-Mu?” Maka Allah Ta’ala berfirman, “Hendaklah kamu mengingat-Ku dan tidak melupakan-Ku.”

“Jika kamu ingat kepada-Ku,” lanjut-Nya, “berarti kamu telah bersyukur kepada-Ku.” Dan, “Jika kamu melupakan-Ku, berarti kamu telah kufur kepada-Ku.”

Ingatlah Allah ta’ala, maka Dia pun akan mengingat kita dalam Majlis-Nya yang mulia. Ingatlah Dia saat suka, maka Allah Ta’ala pun tak akan melupakan kita saat diterpa musibah dan bencana. Dia Maha Membalas semua amal hamba-hamba-Nya.

“Sesungguhnya Allah Ta’ala akan mengingat orang yang mengingat-Nya,” tutur al-Hasan al-Bashri suatu ketika, “memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepada-Nya, dan memberikan siksa kepada orang yang kufur kepada-Nya.” Perkataan ini disampaikan pula oleh Abul ‘Aliyah, as-Suddi, dan Rabi’ bin Anas.

Di antara cara mengingat Allah Ta’ala, selain dengan menyebut nama-Nya yang mulia dalam dzikir di sepanjang waktu, adalah dengan menaati perintah-perintah-Nya. Demikian sebagaimana disampaikan oleh Sa’id bin Jubair, yang balasannya, “Allah Ta’ala akan berikan ampunan kepadanya.”

“Hai anak Adam,” firman Allah Ta’ala dalam sebuah riwayat qudsi, “jika kamu mengingat-Ku dalam dirimu, niscaya Aku akan mengingatmu dalam diri-Ku.” Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik ini disebutkan, “Dan jika kamu menyebut-Ku di tengah kumpulan (manusia), niscaya Aku akan mengingatmu di tengah majlis para malaikat.” Dalam riwayat yang lain disebutkan, “Di tengah majlis yang lebih baik darinya.”

“Jika kamu mendekat pada-Ku satu jengkal,” lanjut Allah Ta’ala sebagaimana diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari ini, “niscaya Aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Dan jika kamu mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku akan mendekat padamu satu depa.”

“Dan jika kamu mendatangi-Ku dengan berjalan kaki,” akhir firman-Nya sebagaimana diriwayatkan pula oleh Qatadah, “niscaya Aku akan mendatangimu dengan berlari kecil.” Qatadah menambahkan, “Allah Ta’ala lebih dekat, yaitu dengan Rahmat-Nya.”

Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa mengingat-Mu, dan mensyukuri nikmat-Mu, dan dalam membaguskan ibadah kami. [Pirman]

Berita sebelumyaApakah Wanita Ini Tega Melemparkan Anaknya ke Dalam Api?
Berita berikutnya‘Penyesalan’ Orang yang Mati Syahid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.